برچسب زده شده با : کتابخانه عمومی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابخانه سیار، مراکز مشاوره‌ای، سرانه کتاب

۳۸۰۰ باب کتابخانه در کشور خدمات ارائه می‌دهند

انعکاس ایلام/دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در حال حاضر ۲۸۰۰ باب کتابخانه عمومی و یک هزار باب کتابخانه خصوصی در سطح کشور خدمات کتابخانه‌ای ارائه می‌دهند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری