برچسب زده شده با : کميته امداد امام حمینی(ره)

۱۵۰ پایگاه نیکوکاری برای جمع آوری کمک های مردم ایلام مستقر می شوند

ایلام_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام گفت: ۱۵۰ پایگاه نیکوکاری کمکهای مردم این استان برای جمع آوری کمک های مردم نوع دوست ایلام در نقاط مختلف این استان مستقر می شوند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری