برچسب زده شده با : کمیته امداد ایلام، جشن نیکوکاری، خیرین، درگاه الکترونیک، دانش آموزان، بسته معیشتی

۹۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس ایلام فعال است

انعکاس ایلام /مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: در راستای جذب کمک های مردمی در جشن نیکوکاری، ۹۰۰ پایگاه در مدارس و ۴۵۰ پایگاه ثابت و سیار در سطح استان ایلام فعال هستند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری