برچسب زده شده با : کود شیمیایی، حمایتی کشاورزی، حواله الکترونیک، سامانه جامع پهنه بندی، کارگزاران، کشاورزان، الگوی کشت

توزیع بیش از ۴۶ هزار تن انواع کود شیمیایی در ایلام

انعکاس ایلام /مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ هزار و ۹۶۱ تن انواع کود شیمیایی میان کشاورزان توزیع شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری