وی افزود: ۲۹ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی در سطح استان ایلام فعال بودند و بر فرآورده‌های خام دامی مورد استفاده در مواکب و رستوران‌ها نظارت بهداشتی انجام دادند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی ایلام با اشاره به اینکه طی ایام اربعین ۴ هزار و ۵۳۸ مورد بازدید نظارت بهداشتی توسط دامپزشکی بر مراکز عرضه و توزیع فرآوره های خام دامی، مواکب و رستوران‌های استان انجام شده است،

ابراهیم پور ادامه داد: از تمامی ظرفیت‌های نظارتی دامپزشکی شهرستان‌ های استان برای ایام اربعین و بازدیدهای بهداشتی  در شهر مهران استفاده شد.

وی بیان داشت: نظارت دامپزشکی بر فرآورده‌های خام دامی از جمله گوشت قرمز و مرغ صورت گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی ایلام عنوان کرد: طی بازدیدهای نظارتی دامپزشکی یک هزار و ۵۰۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط، همچنین یک هزار و ۳۵۱ کیلوگرم فرآورده معدوم سازی، ۷۸ مورد اخطاریه بهداشتی، معرفی ۴۴ متخلف به مراجع قضایی، پلمب سه واحد و ۶۴ مورد نمونه گیری انجام شده است.

 

نویسنده؛ فریبا میرزایی