وی با بیان اینکه با هدف بهتر برگزار شدن این مسابقات از داوران مطرح استان استفاده شده است، افزود: در این دوره مسابقات تیم های  اداره گاز ناحیه ایلام،اداره گاز شهرستان ایوان و تیم امور مالی به ترتیب مقام اول تا سوم این دور مسابقات را از آن خود کردند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس خدمات اجتماعی و رفاهی شرکت گاز استان تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقات توسعه سطح کمی و کیفی ورزش فوتسال و اهمیت به ورزش همگانی و توجه به سلامت روحی و روانی کارکنان بوده است.