وی افزود: در این راستا مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی استان می‌توانند از فرصت پیش آمده جهت بهره مندی از تخفیفات این مراکز استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام بیان داشت: مراکز معاینه فنی در ایلام در روز ۲۸دیماه، ۳۰درصد تخفیف و ایوان ۲۶ دی ماه لغایت ۲ بهمن ماه، ۲۰درصد تخفیف ارائه خواهند داد.

محمدی ادامه داد: همچنین مراکز معاینه فنی در شهرهای آبدانان از ۲۶ دی لغایت ۲ بهمن ماه، ۱۵درصد تخفیف، دهلران ۲۶ دی لغایت ۲ بهمن ماه، ۲۰درصد تخفیف و دره شهر نیز در روزهای ۲۷ و ۲۸ دیماه، ۳۰درصد تخفیف ارائه می دهند.

وی اضافه کرد: مراکز معاینه فنی شهرهای چرداول و چوار نیز از ۲۶ لغایت ۲ بهمن ماه به ترتیب ۳۰ و ۱۰ درصد تخفیف ارائه خواهند داد.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی