به گزارش انعکاس ایلام؛ سید شهاب نبی پور با حضور در اتاق خبر نمایشگاه «تلکام» اظهار داشت: مخابرات منطقه ایلام با رویکرد جهادی و پر تلاش به سمت برقراری سیستم نوین مخابراتی، حرکت می کند.

وی افزود: ظرفیت مشترکان تلفن ثابت استان با قابلیت اتصال به نسل نوین مخابراتی به میزان ۵۰ هزار مشترک افزایش یافته است.

مدیر مخابرات منطقه ایلام گفت: در دنیای امروز، تمام عرصه نیازمند بستر و زیرساخت های ناب جهت مدیریت زمان و رونق کسب و کارها در مناطق روستایی و شهری است.

نبی پور بیان داشت: تلکام امسال یک گام رو به جلو است و فضای امیدوار کننده ای را در ذهن کارشناسان صنعت مجسم می کند که آینده صنعت تلکام با سیاست گذاری های مناسب در سطح منطقه و جهان مطرح می کند.

وی تصریح کرد: با تلاش مدیران و کارکنان، امسال می توانیم با واگذاری سرویس پرسرعت شبکه فیبر نوری و اجرای طرح نجما آینده خوبی را برای مخابرات منطقه ایلام با توجه به ظرفیت های مناسب این منطقه رقم بزنیم.

  • نویسنده: فریبا میرزایی