گفتنی است؛ خانم آزادی با مدرک دکتری شیمی آلی دارای ۳۲ مقاله چاپ شده در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی، یک عنوان ثبت اختراع، ۵ پروژه پژوهشی در سطح ملی و دانشگاهی بوده و ۲ دوره پسا دکتری را در دانشگاه های معتبر داخلی گذرانده و در سال ۱۴۰۱ بعنوان نیروی انسانی نخبه از طرف بنیاد ملی نخبگان کشور برگزیده شده است.

  • نویسنده : فریبا میرزایی