وی با بیان اینکه ایلام مصداق بارز فرصت و تهدید است افزود: کمبود خوراک و زیان انباشته مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی پتروشیمی ایلام است.

مدیر عامل پتروشیمی ایلام گفت: استثنایی‌ترین واحد شیرین‌سازی کشور در پتروشیمی ایلام راه‌اندازی شده است.

گرشاسبی بیان داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، پتروشیمی ایلام بیش از ۸۵ درصد تحقق برنامه تولید داشته است.

وی با اشاره به اینکه روند تولید اتیلن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۹۲ تن اتیلن تولید شده است.

مدیر عامل پتروشیمی ایلام  بیان داشت: ایستگاه تخلیه و بارگیری C5 تا یک ماه آینده راه اندازی می‌شود.وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار نفر در این مجتمع مشغول به کار هستند افز‌ود: حدود ۹۰ درصد نیروهای این مجتمع بومی استان ایلام هستند.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی