وی افزود: اداره دامپزشکی شهرستان پس از بررسی مدارک متقاضی از لحاظ دارا بودن دام، داشتن حداقل ۲ سال سابقه واکسیناسیون جمعیت دامی، دارا بودن حداقل ۲۰ واحد دامی، ارائه نامه شورای اسلامی روستا، ارائه اطلاعات هویتی و…. نسبت به صدور دفترچه دامی برای متقاضی اقدام می‌کند.

کارشناس اداره نظارت و مانیتورینگ دفترچه‌های دامی دامپزشکی ایلام گفت: دامدار پس از اخذ دفترچه موظف است هر ساله نسبت به واکسیناسیون جمعیت دامی و تمدید دفترچه اقدام کند.

آب یار عنوان کرد: اداره نظارت و مانیتورینگ دفترچه‌های دامی دامپزشکی استان ایلام به طور مستمر نسبت به مانیتورینگ صدور دفترچه‌های دامی در شهرستان‌ها اقدام می‌کند و بر روند صدور دفترچه‌ها نظارت دارد.

  • نویسنده؛ فریبا میرزایی