وی افزود: در راستای توانمندسازی خانواده های مددجو و اشتغال زایی برای خانواده ها تا پایان سال بیش از ۷ هزار و ۱۸۰ فرصت شغلی توسط کمیته امداد اجرایی خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: بیش از یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از این تعداد با مشارکت بانک ملی استان بوده و از طرف بانک ملی ۱۷۱ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال زایی مددجویان پرداخت می شود.

 مدیر امور شعب بانک ملی استان ایلام نیز در این نشست با اعلام آمادگی این بانک برای عمل کردن به تعهدات بانک ملی برای اشتغال زایی نیازمندان گفت: مشارکت در اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد هر ساله از برنامه ها و تعهدات بانک ملی استان بوده و ما به اینکار افتخار می کنیم.

طالب یاسمی تصریح کرد: بانک ملی استان سال گذشته به همه تعهدات خود برای اشتغال آفرینی مددجویان استان عمل کرده و امسال نیز علی رغم محدودیت در منابع و اعتبارات تلاش خواهیم کرد ۱۰۰ درصد تعهدات بانک ملی در این زمینه عملیاتی شود.

 

  • نویسنده : فریبا میرزایی